Serie XD.jpg

XD4 Plus

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 5000 nit

Pixel Pitch: 4.44mm

Frecuencia de Refresco: ≥3840Hz

Serie XD.jpg

XD8 Plus

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 7500 nit

Pixel Pitch: 8mm

Frecuencia de Refresco: ≥3840Hz

CS2.jpg

CS2

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 4000 nit

Pixel Pitch: 2.97mm

Frecuencia de Refresco: 3840Hz

A1699.jpg

A1699

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 10000 nit

Pixel Pitch: 16mm

Frecuencia de Refresco: 1920Hz

Serie XD.jpg

XD6

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 6000 nit

Pixel Pitch: 6.66mm

Frecuencia de Refresco: 3840Hz

Mupi & TotemL3.jpg

Mupi & Totem: L3

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 5000 nit

Pixel Pitch: 3.9mm

Frecuencia de Refresco: 1920Hz

Serie XD.jpg

XD6 Plus

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 7500 nit

Pixel Pitch: 6.66mm

Frecuencia de Refresco: ≥3840Hz

Serie XD.jpg

XD10 Plus

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 7500 nit

Pixel Pitch: 10mm

Frecuencia de Refresco: ≥3840Hz

A1099.jpg

A1099

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 8000 nit

Pixel Pitch: 10.66mm

Frecuencia de Refresco:3840Hz

Serie XD.jpg

XD4

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 5000 nit

Pixel Pitch: 4.44mm

Frecuencia de Refresco:1920Hz

Serie XD.jpg

XD10

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 6000 nit

Pixel Pitch: 10mm

Frecuencia de Refresco:3840Hz

C15.jpg

C15

Tipo: Led Pantalla

Brillo: 7000 nit

Pixel Pitch: 15.625mm

Frecuencia de Refresco:2880Hz